Number of the records: 1  

Teoretické prístupy k finančnej kríze

 1. Title Teoretické prístupy k finančnej kríze
  Author infoVeronika Piovarčiová
  Author Piovarčiová Veronika EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. [1-6]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords kríza finančná * kríza hospodárska * svet * Slovensko * teória kríz
  AnnotationGlobálna finančná a hospodárska kríza sa dotýka každej krajiny, jej dopady pociťujú všetky oblasti ekonomiky, každý ekonomický subjekt. Otázka prečo došlo k jej vzniku v takej šírke a intenzite je dnes na programe dňa. Teoretici ako aj praktickí ekonómovia sa rôznia v názoroch a v dôsledku toho navrhujú aj rôzne spôsoby riešenia. Na Slovensku sa finančná kríza prejavila nepriamo prostredníctvom hospodárskej krízy, vyvolanej nižším dopytom zahraničných subjektov po slovenských tovaroch a službách. Vzhľadom na silnú prepojenosť slovenského finančného sektora na domácu ekonomiku predstavuje hospodárska kríza hrozbu aj pre stabilitu finančného sektora.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-025, originál dokumentu