Number of the records: 1  

Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ

 1. Title Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ
  Author infoMiroslava Havettová
  Author Havettová Miroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-4]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.1 - Hospodárska situácia
  Keywords výkonnosť ekonomiky * rast hospodársky * Slovensko * Európska únia * kvalita * inovácia * priemysel * hodnota pridaná * konkurencieschopnosť * financovanie vedy
  AnnotationSlovensko patrí v oblasti inovácií a aplikovania výsledkov vedy a výskumu k menej rozvinutým krajinám EÚ. Za slabú inovačnú výkonnosť, ktorá sa prejavuje nízkou konkurencieschopnosťou môžeme pokladať dlhý proces ekonomickej a sociálnej transformácie a tiež neefektívne fungovanie inovačného systému. Bez reálneho systémového prístupu k riešeniu a podporovaniu vedy a výskumu nebude Slovensko schopné napredovať, a ani konvergovať k stavu vedy a výskumu vo vyspelých ekonomikách v rámci EÚ ani sveta.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-015, originál dokumentu