Number of the records: 1  

Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne

 1. Title Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa
  Author infozodpovedná riešiteľka Eva Muchová
  Author Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Martincová Marta EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Lisý Ján EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Hontyová Kajetána EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Matoušková Eleonóra EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Piovarčiová Veronika EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Rozborilová Dária EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Táncošová Judita
  Brinčíková Zuzana EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Černáková Ivana EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Trnovský Karol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Vongrej Marián EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Issue dataBratislava, 2009. - [100] s.
  NoteVEGA 1/4653/07
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Keywords integrácia menová * konvergencia * eurozóna * Slovensko * Európska menová únia
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00103-001, originál dokumentu


Number of the records: 1