Number of the records: 1  

Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti

 1. Title Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti
  Author infoVladimír Mikulec
  Author Mikulec Vladimír EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-6]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords ekonomika vedomostná * konkurencieschopnosť * inovácia * financovanie * náklady * veda * výskum * politika sociálna
  AnnotationDynamický rozvoj znalostnej ekonomiky a rast jej konkurencieschopnosti si vyžaduje plne využiť znalosti ľudí, ich schopnosť pracovať s neustále novými informáciami, tvoriť nové poznatky, špičkové technológie a využívať ich v praxi. Kľúčové pre rozvoj znalostnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti sú oblasti ako veda, výskum a inovácie, informačná spoločnosť; podnikateľské prostredie, vzdelanie a zamestnanosť. Rozvoj uvedených oblastí je cieľom vednotechnickej, inovačnej a sociálnej politiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-012, originál dokumentu

Number of the records: 1