Number of the records: 1  

Makroekonomický pohľad na vznik nových trendov na trhu práce v aktuálne prebiehajúcej hospodárskej recesii

 1. Title Makroekonomický pohľad na vznik nových trendov na trhu práce v aktuálne prebiehajúcej hospodárskej recesii
  Author infoLenka Michaličková
  Author Michaličková Lenka EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-9]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Keywords trh práce * ukazovatele makroekonomické * nezamestnanosť * mzdy * ceny * inflácia * kríza hospodárska
  AnnotationTrendy na trhu práce v prebiehajúcej hospodárskej kríze z makroekonomického hľadiska. Celý príspevok sa sústreďuje na prepojenie vplyvu makroekonomických ukazovateľov na trh práce a na vznik nových javov. Príspevok sa zameriava podrobne na znižovanie nezamestnanosti, rast zamestnanosti, ceny, mzdy, infláciu. Ostatné trendy popisuje parciálne v rámci komplexného zhrnutia javov, ktoré sa na trhu práce vyskytujú.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-008, originál dokumentu