Number of the records: 1  

V nejlepších letech

 1. Title V nejlepších letech
  Source document TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. Roč. 5, č. 12 (Prosinec 2009), s. 20-21. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1214-9594
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords marketing * komunikácia marketingová * zákazníci * vek * rozpočty * maloobchod * reklama * prieskum štatistický * Česko
  AnnotationPrieskum agentúry Mather, ktorý sa týkal marketingových aktivít firiem smerovaných k cieľovej skupine ľudí vo veku nad 55 rokov. Pozícia generácie 55+. Podiel na celkovom maloobchodnom obrate. Hodnotenie životnej úrovne ľudí 55+. Absencia reklamy určenej pre túto generáciu. Podiel firiem, ktoré vydávajú významnú časť svojho marketingového rozpočtu na komunikáciu so skupinou 55+ je zanedbateľný.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 8-12 + 5 príl.

Number of the records: 1