Number of the records: 1  

Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká

 1. Title Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká
  Author infoVladimír Gábor, Patrycja Pudło
  Author Gábor Vladimír EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Pudło Patrycja EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. S. 485-497. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2
  Issue dataGrafy
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.1 - Teória a organizácia práce. Vzťahy medzi podnikom a zamestnancami
  Keywords zdroje ľudské * kapitál ľudský * kvalita * podnik * výhody konkurenčné
  AnnotationDefinícia ľudského kapitálu a jeho kvalita. Špecifiká ľudského kapitálu. Výskum na vzorke 157 podnikov. Hodnotenie výkonu zamestnancov. Kvalita ľudského kapitálu najvýraznejšou mierou ovplyvňuje celkový úspech organizácií a v súčasnej globálnej ekonomike je jednou z najväčších konkurenčných výhod.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00127-001, kópia plného textu

Number of the records: 1