Number of the records: 1  

Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu

 1. Title Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu
  Author infoJana Naščáková, Petr Červenka
  Author Naščáková Jana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Červenka Petr
  Source document SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. S. 131-138. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/0859/09. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.35 - Hospodársky rast
  Keywords rast hospodársky * inovácia * blahobyt * štýl životný
  AnnotationVýznam inovácií v ekonomickom raste. Inovácie sa zameriavajú v prevažnej miere na produkty a služby s efektom spätného nárazu. Inovácia produktov a služieb by mohla prenechať miesto tiež inovácii životného štýlu. Proces nekontrolovateľného ekonomického rastu vedie k zhoršovaniu blahobytu spoločnosti s výnimkou malej menšiny.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00128-001, kópia plného textu

Number of the records: 1