Number of the records: 1  

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch s komentárom

 1. Title Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch s komentárom
  Author infoAnton Kolembus
  Author Kolembus Anton (Commentator for written text)
  Source document Poradca. Č. 4 (2010), s. 5-38. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.54 - Povolanie. Profesiografia
  Keywords znalci * tlmočníci * prekladatelia * zákony * komentáre * Slovensko * 2004-2008
  AnnotationCieľom zákona je komplexne upraviť podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v súčasnom trhovom prostredí, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, tlmočníckych ústavov a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR pri výkone ich činnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6 + 3 príl.