Number of the records: 1  

Theoretical and specific aspects of controlling

 1. Title Theoretical and specific aspects of controlling
  Author infoAnna Majtánová, Hana Dlábiková
  Author Majtánová Anna EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Co-authors Dlábiková Hana EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source documentECON '09 : journal of economics, management and business. Č. [2] (2009) s. 7-12 [0,24]. - Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2009. ISSN 1803-3865
  NoteVEGA 1/4629/07. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling * poisťovne * pojmy
  AnnotationDefinovanie teoretických a špecifických aspektov controllingu aplikovateľných na poisťovne. Existujú mnohé definície controllingu, ale žiadna z nich nie je všeobecne akceptovaná. Teoretické aspekty pojmu controlling. Špecifické aspekty controllingu. Proces implementácie controllingu v poisťovniach.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00144-001, kópia plného textu

Number of the records: 1