Number of the records: 1  

Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru

 1. Title Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru
  Author infoAnna Harumová
  Author Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 323-341. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568
  Issue dataObr., sch.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.016 - Vývoj podniku v čase
  Keywords Európsky ekonomický priestor * zlučovanie podnikov * kombinácie podnikové * holding * právo obchodné
  AnnotationPodniková kombinácia. Zlúčenie elebo splynutie spoločnosti. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie, požiadavky, príklady. Kompetencie materskej spoločnosti a dcérskych spoločností v holdingu. Pri cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach sa použijú ustanovenia o zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností. V prípade cezhraničného splynutia, ktorého výsledkom je nástupnícka spoločnosť so sídlom na území SR sa použijú aj ustanovenia o vzniku danej právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01839-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 17-24