Number of the records: 1  

Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax

 1. Title Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax
  Source document MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 380-407. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 341 - Medzinárodné verejné právo
  Keywords zmluvy medzinárodné * právo verejné medzinárodné
  AnnotationPravidlá upravujú postup ústredných orgánov štátnej správy SR pri príprave, vnútroštátnom prerokovaní, dojednávaní, schvaľovaní, uzatváraní a vykonávaní medzinárodných zmlúv, pri ich zmene a ukončovaní ich platnosti podľa právneho poriadku SR a noriem medzinárodného práva.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 17-24

Number of the records: 1