Number of the records: 1  

Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

 1. Title Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese : komunikácia determinuje napredovanie
  Author infoFrantišek Godla
  Author Godla František
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. Č. 12 (2009), s. 9 - 12. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords komunikácia * učitelia * študenti * sústava výchovno-vzdelávacia * komunikácia neverbálna * pedagogika * didaktika
  AnnotationTo, čo učiteľ učí je vedou, ale to ako učí, je pedagogickým majstrovstvom, umením... Efektívna komunikácia medzi učiteľom a žiakom. Výmena informácií vo výchovno-vzdelávacom procese. Verbálna a neverbálna komunikácia.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 7-12

Number of the records: 1