Number of the records: 1  

Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov

 1. Title Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov
  Author infoSylvia Bukovová
  Author Bukovová Sylvia EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 19 - 26. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0330/08. - Bibliogr. odkazy. - príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Keywords organizácie neziskové * organizácie nevládne * sektor verejný * financovanie * podpora štátna * dotácie * granty
  AnnotationNeziskové organizácie ako prvok sociálnej a hospodárskej politiky štátu. Tretí sektor a jeho význam pre spoločnosť. Zdroje financovania neziskových organizácií. Podpora štátu pre organizácie tretieho sektora. Spolupráca medzi podnikateľským a neziskovým sektorom.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-003, originál dokumentu

Number of the records: 1