Number of the records: 1  

Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie

 1. Title Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie
  TranslationThe Agraring sector of the Slovak Republic after the entry to the European union
  Author infoMiroslav Grznár, Ľuboslav Szabo, Nadežda Jankelová
  Author Grznár Miroslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Szabo Ľuboslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Jankelová Nadežda EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 57, č. 9 (2009), s. 903-917. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0568/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Stať je parciálnym výsledkom riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0568/08 Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  Keywords Slovensko * Európska únia * efektívnosť ekonomická * politika poľnohospodárska * benchmarking * náklady
  AnnotationAnalýza prínosov slovenského poľnohospodárstva po vstupe SR do EÚ. Prognózy ďalšieho vývoja.
  Public work categoryScientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00250-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 6-10

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF306.7 KBverejne dostupné
Number of the records: 1