Number of the records: 1  

The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers

 1. Title The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers
  Author infoKamila Rubaninská
  Author Rubaninská Kamila EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. S. [1-6]. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8
  Issue dataSch., tab.
  Note2316063/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Keywords sponzorovanie * lojálnosť zákazníkov * imidž * Slovensko
  AnnotationZámery sponzorstva z pohľadu sponzora a z pohľadu spotrebiteľa. Sponzorstvo na Slovensku. Formulácia problému. Cieľ, materiály a metodológia. Výsledky a diskusia.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00130-005, originál dokumentu