Number of the records: 1  

Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku

 1. Title Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku
  Author infoĽubomíra Gertler
  Author Gertler Ľubomíra EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku : zborník príspevkov z medzinárodého vedeckého kolokvia pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/8189/1 : Bratislava, 20.-21.11.2003. S. 5-6. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 20-225-1827-1
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Number of the records: 1