Number of the records: 1  

K niektorým otázkam zdokonalenia nástrojov hospodárenia vnútropodnikových útvarov

 1. Title K niektorým otázkam zdokonalenia nástrojov hospodárenia vnútropodnikových útvarov
  Author infoFrantišek Maděra
  Author Maděra František EUBFHIKUC - Katedra účtovníctva FHI
  Source document Aplikácia matematických modelov, metód a výpočtovej techniky pri riadení národného hospodárstva : 6. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 24.-27. apríla 1990 : tézy referátov. S. 210-211. - Bratislava : Edičné stredisko Vysokej školy ekonomickej, 1990. ISBN 80-225-0169-7
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00835-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu