Number of the records: 1  

Forecasting a plánování v prostředí nadnárodní společnosti

 1. Title Forecasting a plánování v prostředí nadnárodní společnosti
  TranslationForecasting and budgetting in multinational company
  Author infoKarel Tkáč
  Author Tkáč Karel EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-7]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.26 - Hospodárske plánovanie
  Keywords spoločnosti nadnárodné * plánovanie * plán podnikový * výkazy finančné * náklady * zisk * tržby * kontrola
  AnnotationPredpovedanie budúceho vývoja podniku založené na aktuálnych výsledkoch a vývoji v minulých obdobiach a nasmerovanie podniku správnym smerom. Údaje z finančných výkazov z minulosti. Údaje o vývoji odvetvia a ekonomiky. Porovnanie plánu s aktuálnym vývojom. Zhromaždenie informácií o tržbách, nákladoch, hrubom zisku a čistom zisku. Plánovanie v prostredí nadnárodnej spoločnosti - príklad z praxe. Časový harmonogram plánovacieho procesu. Kontrola plnenia plánu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-076, originál dokumentu

Number of the records: 1