Number of the records: 1  

Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia

 1. Title Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia
  Author infoPeter Kardoš
  Author Kardoš Peter EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie : zborník vedeckých statí. S. 38-50. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2883-2
  Issue dataSch., tab, vzorce
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Keywords majetok nehmotný * hodnota * ceny * patenty * známky ochranné * know-how * internet
  AnnotationOkrem ohodnotenia ochrannej známky sa pri ohodnotení nehmotného majetku podniku čoraz častejšie dostávajú do popredia aj iné druhy označení. Jedným z nich je aj doména, resp. doménové meno ako nezapísané označenie, ktoré je ale pre úspešnosť podniku veľmi dôležité. Príspevok sa zaoberá jednak samotnou charakteristikou doménového mena, jeho porovnaním s využívaním ochrannej známky a zároveň navrhuje možné metódy ohodnotenia tohto typu majetku. Zo samotného ohodnotenia následne vyplývajú konkrétne faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na hodnotu domény ako nezapísaného označenia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00186-002, originál dokumentu