Number of the records: 1  

Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky

 1. Title Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky
  Author infoVeronika Dubielová
  Author Dubielová Veronika EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source documentSborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. S. 30-36. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2009. ISBN 978-80-245-1597-7
  Issue dataSch., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords súvaha * výkazy finančné * záväzky podniku * rezervy finančné * rezervy podnikové * jednotka účtovná * ochrana prostredia životného
  AnnotationRezervy predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Svojou podstatou sú menej isté než väčšina ostatných súvahových položiek. Na ich ocenenie sa spravidla využívajú odhady. Autorka približuje kritériá, na základe ktorých je rezerva uznaná za záväzok, t.j. vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe a odlišuje rezervy od bežných a podmienených záväzkov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00201-001, kópia plného textu

Number of the records: 1