Number of the records: 1  

Ďalšie profesijné vzdelávanie - významná súčasť rozvoja znalostí v podniku

 1. Title Ďalšie profesijné vzdelávanie - významná súčasť rozvoja znalostí v podniku
  TranslationFurther professional education - important part of development knowledge in business
  Author infoMarta Matulčíková
  Author Matulčíková Marta EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomické znalosti pro tržní praxi : publikace vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009. S. 254-259. - Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 331.36 - Podpora ďalšieho vzdelávania v podniku
  Keywords vedomosti * podnik * vzdelávanie ďalšie * komunikácia
  AnnotationV súčasnosti sa znalosti stávajú kľúčovou podmienkou rozvoja každého subjektu. Vzniká potreba čo najefektívnejšieho zaobchádzania s vedomosťami a s ďalšími formami intelektuálneho kapitálu ako skrytými aktívami podniku. Znalosť má rôzny význam a hodnotu v závislosti od času, miesta a predpokladov toho, kto s ňou pracuje. Na rozvoji znalostí v podniku sa významnou mierou podieľa realizácia nepretržitého vzdelávania, rôzne formy vzdelávania. Úlohy komunikácie pri rozvoji znalostí v podniku. Význam akčného učenia.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00202-001, kópia plného textu

Number of the records: 1