Number of the records: 1  

Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní

 1. Title Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní
  Author infoJán Porvazník, Zuzana Birknerová
  Author Porvazník Ján EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Birknerová Zuzana Prešovská univerzita v Prešove
  Source documentXVI. konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality v Slovenskej republike : kvalita vzdelávania, vzdelávaním ku kvalite : zborník prednášok, 11.-12. november, Belá, hotel Bránica. - Žilina : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2009
  NotePrezentácia
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryPosters issued in home editorships
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00205-001, kópia plného textu