Number of the records: 1  

Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku

 1. Title Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku
  Author infoĽudovít Pinda
  Author Pinda Ľudovít EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source document Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. S. 43-49. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5
  Issue dataObr., vzorce
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords povodne * riziko poistné * poistenie * udalosti poistné * Slovensko
  AnnotationV posledných rokoch sa objavujú na Slovensku prírodné katastrofy, ktoré v minulosti neexistovali, a teda vzniknuté škody nepoisťovali. Medzi často objavujúce sa prírodné katastrofy na Slovensku môžeme zaradiť katastrofy spôsobené povodňami, víchricami, prípadne požiarmi. Z uvedených okolností vyplýva nájsť spôsob poistiť takto vzniknuté škody. Opcie na katastrofický index.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00082-007, originál dokumentu