Number of the records: 1  

Prístupy k meraniu progresivity dane a daň z príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách

 1. Title Prístupy k meraniu progresivity dane a daň z príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách
  TranslationApproaches to tax progresivity measuring and personal income tax in selected countries
  Author infoMichal Borza
  Author Borza Michal EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 11-19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Issue dataObr., tab., vzorce
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords osoby fyzické * dane z príjmov * meranie * dane progresívne
  AnnotationPredkladaný príspevok predstavuje prehľad prístupov k meraniu progresivity, hlavne pri dani z príjmov fyzických osôb, ako aj vývoj niektorých ukazovateľov tejto dane vo vybraných krajinách OECD.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-013, originál dokumentu