Number of the records: 1  

Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného

 1. Title Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného
  TranslationThe Effect of various weather conditions on energy and economy aspects of spring barley growing
  Author infoMartina Maďarová, Dana Kotorová
  Author Maďarová Martina EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Kotorová Dana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Roč. 8, č. 17 (2009), s. 98-112. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 631 - Poľnohospodárstvo
  Keywords náročnosť energetická * plodiny poľnohospodárske * poľnohospodárstvo * efektívnosť ekonomická * agrotechnika * počasie * jačmeň sladovnícky
  AnnotationKvantifikácia energetických a ekonomických parametrov produkčného procesu poľných plodín pri rozdielnom priebehu počasia a porovnanie energetickej a ekonomickej bilancie pestovania jačmeňa siateho na Východoslovenskej nížine pri rozdielnej agrotechnike.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00473-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 15-17