Number of the records: 1  

Proces verejného obstarávania v Slovenskej republike

 1. Title Proces verejného obstarávania v Slovenskej republike
  Author infoVeronika Jánošová
  Author Jánošová Veronika EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Bratislava, 19. novembra 2009. S. 118-123. - Bratislava : [Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-970272-2-3
  Issue dataSch.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.7 - Obchodné právo
  Keywords obstarávanie verejné * metódy * postupy pracovné * limity
  AnnotationProces verejného obstarávania, ktorý sa používa vo verejnom sektore, upravuje zákon o verejnom obstaraní č. 25/2006 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. februára 2006. Verejným obstaraním sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia na stavebné práce a súťaž návrhov. Proces verejného obstarávania v SR usmerňuje Úrad pre verejné obstarávanie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00278-002, originál dokumentu