Number of the records: 1  

Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín

 1. Title Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín
  Author infoEva Kotlebová
  Author Kotlebová Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. S. 87-114. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1
  Issue dataGrafy, tab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Keywords muži * ženy * príjmy pracovné * porovnanie štatistické * Slovensko
  AnnotationAutorka sa pokúša zmapovať rozdiely v odmeňovaní tak, aby sa vyhla porovnávaniu priemerov homogénnejších skupín mužov a žien. Zaviedla určité príjmové pásma a porovnávala podiely mužov a žien , ktoré sú v nich zastúpené. Na analýzu ňou vytvoreného ukazovateľa použila údaje z výberového zisťovania EU SILC, ktoré poskytuje Štatistický úrad SR Katedre štatistiky FHI EU na riešenie vedeckých a výskumných úloh.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00279-003, originál dokumentu