Number of the records: 1  

Kľúčové princípy a funkcie foresightu

 1. Title Kľúčové princípy a funkcie foresightu
  Author infoMarek Jemala
  Author Jemala Marek EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. [1-8]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  Issue dataObr.
  NoteRes. aslov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  Keywords predvídanie vedecké * prognózy * štúdie
  AnnotationŠpecifikácia kľúčových princípov a funkcií foresightu. Primárny proces foresightu. Foresight by mal byť otvorený proces, ktorý môže napomôcť pripraviť relevantnejšie vízie a transformovať ich do konkrétnych programov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-011, originál dokumentu