Number of the records: 1  

Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ?

 1. Title Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ?
  Author infoPavol Molnár
  Author Molnár Pavol EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. [1-5]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  NoteVEGA 1/0491/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  Keywords ekológia * inovácia * využitie odpadu * výroba ekologická * kríza hospodárska
  AnnotationHospodárska kríza, nová ekonomická paradigma, ekoinovácie. Vyššiu a účinnejšiu ochranu nášho environmentu zabezpečí pripravovanie nových úžitkových hodnôt – inovácií - konzekventným akceptovaním a realizovaním nie iba environmentálnych medzinárodných i domácich noriem, ale dôsledným aplikovaním minimálne takých aktivít, ktoré sú známe pod skratkou 4RE + Di (Reduce, Reuse, Recycling, Recover, Dispose). V odborných kruhoch známe označenie znamená nielen aplikáciu, ale najmä realizáciu inovácií, ktoré striktne akceptujú tzv. odpadovú hierarchiu už pri vývoji a príprave výrobkov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-007, originál dokumentu

Number of the records: 1