Number of the records: 1  

K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ

 1. Title K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ
  Author infoFedor Svatý
  Author Svatý Fedor EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. [1-5]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords veda * výskum * vzdelávanie * porovnanie štatistické medzinárodné * Slovensko * Európa * Európska únia * financovanie vedy * financovanie výskumu a vývoja * politika environmentálna
  AnnotationSituácia vo vedeckovýskumnej oblasti SR usmernenej odporúčaniami siedmeho rámcového programu EÚ, zvlášť s prihliadnutím na enviromentálne podmienky a vplyvy. Autor upozorňuje na prierezový charakter enviromentálnej politiky EÚ nielen v regionálnom, ale hlavne odvetvovom zmysle.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-006, originál dokumentu