Number of the records: 1  

Analýza relevantnosti dotazníkového prieskumu

 1. Title Analýza relevantnosti dotazníkového prieskumu
  Author infoMarek Andrejkovič
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 9-16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  Issue dataObr., vzorce.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 303 - Metódy spoločenských vied
  Keywords manažment personálny * hodnotenie pracovníkov * spokojnosť v práci * vzdelanie * odmeňovanie * nadriadení * analýzy * dotazníky
  AnnotationDotazníkový prieskum identifikácie v oblasti manažmentu práce. Zisťovanie spokojnosti zamestnancov. Otázky prostredníctvom Cronbach Alpha koeficientu. Použitie poznatkov teórie nábojov využívanej v teórii grafov. Definícia rámca systému hodnotenia nadriadených prostredníctvom definovania mienkotvorných skupín. Overovanie uvedených výsledkov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00210-007, originál dokumentu

Number of the records: 1