Number of the records: 1  

Chudoba a jej monitorovanie

 1. Title Chudoba a jej monitorovanie
  Author infoPeter Sika
  Author Sika Peter
  Source document Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2701-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Keywords chudoba * meranie * vylúčenie sociálne * politika sociálna
  AnnotationPojem chudoba, chudoba absolútna, chudoba relatívna. Indikátory chudoby. Sociálne vylúčenie. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu..
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabaseARTICLES
  No. of Archival CopyE09 00886-035, originál dokumentu

Number of the records: 1