Number of the records: 1  

Novelizácia postavenia a činnosti NBS v kontexte snáh SR o integráciu do EMÚ

 1. Title Novelizácia postavenia a činnosti NBS v kontexte snáh SR o integráciu do EMÚ
  Author infoVladimír Gonda
  Author Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu venovaná 115. výročiu narodenia Roberta Schumana : Bratislava 4.-5. decembra 2001. S. 71-74. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1541-8
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE02 00139-001, kópia plného textu