Number of the records: 1  

Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík

 1. Title Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík
  TranslationActual trends of development financial markets and economics
  Author infoMiloš Bikár
  Author Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. S. 6-12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/4585/07. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Keywords trh finančný * kríza finančná * kríza hospodárska * banky * úver * hypotéky * recesia * regulácia štátna
  AnnotationPríčiny finančnej a hospodárskej krízy. Kanály, ktorými kríza preniká do reálnej ekonomiky. Zotavenie ekonomík po hlbokej recesii. Zvýšená regulácia bankového sektora a ratingových agentúr.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00338-002, originál dokumentu

Number of the records: 1