Number of the records: 1  

Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR

 1. Title Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR
  Author infoKatarína Belanová
  Author Belanová Katarína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 48-53. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2
  Issue dataGraf, obr., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords podnik malý * podnik stredný * financovanie podnikov * zdroje finančné * Slovensko
  AnnotationVytváranie vhodného podnikateľského prostredia pre MSP v slovenských podmienkach znamená zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy, zníženie administratívneho, odvodového a daňového zaťaženia a hlavne dostupnosť finančných prostriedkov. A práve ich získavanie je pre MSP problémom. Alternatívne zdroje financovania sa využívajú v malej miere, či už z dôvodu nízkej informovanosti alebo určitého odporu voči zmenám.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00293-025, originál dokumentu