Number of the records: 1  

Komunikácia v rodine

 1. Title Komunikácia v rodine
  TranslationFamily communication
  Author infoZuzana Hajduová, Katarína Majcherová
  Author Hajduová Zuzana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Majcherová Katarína
  Source documentTradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 113-119. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-535-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords komunikácia * rodina * deti * výchova * konflikty
  AnnotationVplyv rodiny a efektívnej komunikácie na formovanie osobnosti dieťaťa. Štýly komunikácie. Komunikačné zlozvyky pri oznamovaní.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00397-001, kópia plného textu

Number of the records: 1