Number of the records: 1  

[Matematika]

 1. Title [Matematika]
  Author infoKatarína Sakálová
  Author Sakálová Katarína EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source documentMATMIX : matematický časopis pre žiakov základných a stredných škôl. Roč. 15, č. 1 (2009/2010), s. 3-4. - Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2009. ISSN 1336-7854
  Review document Matematika (krok za krokom na EU) / František Peller, Anna Starečková, Ľudovít Pinda. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 5 - Matematika. Prírodné vedy
  Keywords recenzie * matematika * skúšky prijímacie
  AnnotationRecenzia publikácie Matematika (krok za krokom), ktorá má uľahčiť prípravu na prijímacie skúšky z matematiky záujemcom o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00493-001, kópia plného textu