Number of the records: 1  

Monitorovanie informácií prostredníctvom nástroja Webslice

 1. Title Monitorovanie informácií prostredníctvom nástroja Webslice
  Author infoPeter Červenka
  Author Červenka Peter EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 63-67. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Issue dataObr.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords internet * technológie informačné * technológie komunikačné * informácie * počítače
  AnnotationNový nástroj v kategórii monitorovania a filtrovania informačného obsahu v elektronickej on-line podobe. Informácie pre užívateľov o tejto novej technológii implementovanej v internetovom prehliadači MS internet explorer verzie 8. Princíp a použitie v praxi.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-043, originál dokumentu