Number of the records: 1  

Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia

 1. Title Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia
  Author infoĽubica Hulajová
  Author Hulajová Ľubica EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source documentLingua Summit 2009 : "Jazykové výzvy 21. storočia" : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 106-108. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-438-9
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * jazyky cudzie * angličtina * rokovania obchodné * komunikácia * študenti * učitelia
  AnnotationKurz Obchodné rokovania v agličtine určený študentom 3. a 4. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia. Rozširovanie komunikatívnych zručností študentov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00514-001, kópia plného textu

Number of the records: 1