Number of the records: 1  

Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam

 1. Title Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam
  Author infoMichal Kraus
  Author Kraus Michal EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 190-194. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Issue dataObr.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Keywords štatistika * informácie štatistické * ukazovatele štatistické * Európska únia * štatistika medzinárodná * porovnanie štatistické medzinárodné
  AnnotationEurópsky štatistický systém (European statistical system – ESS) s cieľom poskytovať komparatívne štatistiky na európskej úrovni. ESS poníma Eurostat ako štatistické kancelárie, ministerstvá, agentúry a centrálne banky, ktoré zhromaždujú oficiálne štatistiky členských štátov EU, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Členské štáty zhromažďujú a vytvárajú štatistiky ako pre národné zámery, tak aj pre účely Európskej Únie. ESS funguje ako systém, v ktorom je úlohou Eurostatu udávať smer harmonizácii štatistík v úzkej spolupráci s národnými štatistickými orgánmi. Štyri skupiny štatistických indikátorov politiky EÚ - štrukturálne indikátory, euro indikátory, indikátory trvaloudržateľného rozvoja, indikátory zamestnanosti a sociálnej politiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-035, originál dokumentu