Number of the records: 1  

Je eurozóna optimálnou menovou oblasťou?

 1. Title Je eurozóna optimálnou menovou oblasťou?
  Author infoZdenka Střelecká
  Author Střelecká Zdenka EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010. S. [1-11]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0
  Issue dataGrafy
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Keywords Európska únia * eurozóna * oblasti menové
  AnnotationPríspevok je zameraný na charakteristiku faktorov ovplyvňujúcich postavenie krajiny ako člena menovej únie. Prínosy a náklady vstupujúcej krajiny závisia nielen od mobility pracovnej sily a flexibility cien a miezd, ale aj od stupňa otvorenosti danej krajiny a úrovne štrukturálnej a reálnej konvergencie. Európska menová únia nie je optimálnou menovou oblasťou, avšak aj napriek tomuto faktu prináša členským krajinám viac prínosov ako nákladov. Reálna konvergencia členských krajín eurozóny (EU27=100) v roku 2008.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00543-002, originál dokumentu