Number of the records: 1  

Small and medium-size agrarian companies in Slovakia

 1. Title Small and medium-size agrarian companies in Slovakia
  Author infoElena Šúbertová
  Author Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty a 10. výročia založenia univerzity : Banská Bystrica, 7.-8.2.2002. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-639-3
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE02 00145-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF349.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1