Number of the records: 1  

Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie

 1. Title Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie
  Author infoDanica Bedlovičová
  Author Bedlovičová Danica
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Č. 5 (2010), s. 5-9. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Keywords disciplína pracovná * povinnosti pracovníkov
  AnnotationKonkretizácia výpovedného dôvodu pre porušenie pracovnej disciplíny môže byť rôzna, ale musí byť uvedená vždy tak, aby zamestnancovi bolo zrejmé, ktoré porušenie pracovnej disciplíny sa mu vytýka a čo je teda dôvodom zrušenia pracovného pomeru.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1