Number of the records: 1  

[Ekonometrické modelovanie s aplikáciami]

 1. Title [Ekonometrické modelovanie s aplikáciami]
  Author infoKarol Szomolányi
  Author Szomolányi Karol EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 166-167. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514
  Review document Ekonometrické modelovanie s aplikáciami / Adriana Lukáčiková, Martin Lukáčik. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  Keywords modely ekonometrické * ekonometria * recenzie * výskum operačný * testovanie hypotéz * odhady
  AnnotationRecenzia na knihu, ktorá ako celok ponúka systematicky a zrozumiteľne podaný prehľad základných metód ekonometrie využívaných pre rôzne typy modelov a aplikovaných na rozsiahlom množstve úloh s reálnymi údajmi a tým predstavuje vyvážený vzťah medzi teoretickým výkladom a aplikáciami.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00637-014, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2