Number of the records: 1  

O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti

 1. Title O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti . 2
  Author infoPeter Čavojský
  Author Čavojský Peter
  Source document Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Roč. 10, č. 1 (Jar 2010), s. 6-7. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords prostredie podnikateľské * vzťahy vlastnícke * konflikt záujmov * zodpovednosť spoločenská * informácie * kódexy etické
  AnnotationPríspevok nadväzuje na predchádzajúci článok o prvých troch princípoch Správy a riadenia spoločnosti, štvrtým a piatym princípom. Zverejňovanie informácií a transparentnosť. Zodpovednosť orgánov spoločnosti.
  URL ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4