Number of the records: 1  

Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ

 1. Title Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ
  Author infoAndrej Bajdich
  Author Bajdich Andrej
  Source document Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. S. 124-137. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Keywords zamestnanosť * vzdelanosť * odvetvia priemyselné * priemysel spracovateľský * služby poznatkovo intenzívne * analýzy * príjmy * analýza zhluková * Európska únia
  AnnotationAnalýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech technologických sektoroch krajín EÚ, so zameraním na rozdiely medzi pohlaviami, pomocou základných štatistických charakteristík a s aplikáciou vhodných viacrozmerných štatistických metód - metódy hlavných komponentov a zhlukovej analýzy. Porovnanie výsledkov jednotlivých krajín EÚ v daných sektoroch.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1