Number of the records: 1  

Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy

 1. Title Špecifiká kapitálového trhu SR vo väzbe na integračné a globalizačné procesy
  Author infoVeronika Piovarčiová
  Author Piovarčiová Veronika EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. S. 150. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Number of the records: 1