Number of the records: 1  

Industrial parks - history, their present and influence on employment

 1. Title Industrial parks - history, their present and influence on employment
  Author infoJarmila Vidová
  Author Vidová Jarmila EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Roč. 10, č. 1 (2010), s. 41-58. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. ISSN 1213-2446
  Issue dataGrafy, mp., tab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords Slovensko * regióny * politika priemyselná * priemysel * parky priemyselné * investovanie * zamestnanosť
  AnnotationTeoretické definície priemyselných parkov a historické podklady ich projektovania. Rozvoj priemyselných parkov a ich vplyv na zamestnanosť. Zoznam priemyselných parkov na Slovensku. Nezamestnanosť podľa jednotlivých krajov.
  Public work categoryScientific works in othes foreign magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00868-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-4

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext158.1 KBverejne dostupné