Number of the records: 1  

Prístupy poštových podnikov k e-commerce

 1. Title Prístupy poštových podnikov k e-commerce
  Author infoIveta Kremeňová
  Author Kremeňová Iveta
  Source document Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 38-41. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 656.8 - Pošta. Poštová prevádzka
  Keywords pošty * služby poštové * prevádzka poštová * spoje * digitalizácia * automatizácia * internet
  AnnotationDigitalizácia a automatizácia v činnostiach organizácie. Prístupy poštových podnikov k elektronickému obchodovaniu. Marketing, reklama a inovácie v poštovej prevádzke. Výhody a nevýhody elektronického obchodu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2